DARMOWE LEKCJA ZA POLECENIE

30.08.2017 o 21:31

Zapraszamy do promocji :) Dla wszystkich Klientow, ktorzy poleca Koksowa Wyspe bezplatne zajecia :)


Regulamin promocji ponizej

REGULAMIN PROMOCJI "DARMOWA LEKCJE ZA POLECENIE"

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§1 1. Promocja „Darmowa lekcje za polecenie” (nazwanej dalej „Promocja”) organizowana jest przez firmę ANNA KOZAKIEWICZ PARASOL CITY KOKOSOWA WYSPA, ul. Wyb. Stanisława Wyspiańskiego 35/1 , 50-370 Wrocław, REGON 021060951, NIP 8831626893 (Usługodawca zwany dalej Kokosowa Wyspa).

2. Promocja „Darmowa lekcja za polecenie” obowiązuje do 30 września 2017.

3. W promocji mogą wziąć udział wszyscy Klienci (osoby już korzystające z oferty Kokosowej Wyspy).

4. Przez „Nowego Klienta” rozumie się osobę, niekorzystającą do tej pory z usług Kokosowej Wyspy, która podpisała na skutek polecenia umowę z Usługodawcą i korzystała z minimum 4 zajęć .

5. Przez „Klienta Polecającego” rozumie się osobę, korzystającą z usług Kokosowej Wyspy, która poleca Nowego Klienta.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI:

§2 1. Za polecenie Nowego Klienta, Klientowi Polecającemu przysługuje rabat polegający na obniżeniu faktury za zajęcia zrealizowane w październiku o 1 zajęcia. Jeśli ilość przysługujących rabatów przekroczy należność faktury za zajęcia zrealizowane w październiku, rabat pomniejsza rachunek za usługi listopadowe lub w dalszej kolejnści grudniowe.

§3 1. Rabat o którym mowa w §2 przysługuje Klientowi Polecającemu w momencie podpisania przez Nowego Klienta umowy z Usługodawcą, jeżeli Nowy Klient przy podpisywaniu umowy powoła się na to polecenie.