Zajęcia Grupowe

Ahoj na pokładzie!

 

Zanim odkryjemy dzikie kraje i poznamy język obcy : ) zapraszamy do zapoznania się z organizatorem kursu

Od 2008 roku prowadzimy zajęcia dla przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolny w oparciu o program kokosowej-wyspy, której mieszkańcami są dzieci.
Nasi lektorzy-animatorzy doskonale odnajdują się w pracy z dziećmi. U nas zawsze świeci słońce : ) 
Kładziemy, przede wszystkim, nacisk na wymowę, akcent ale również dynamikę i kreatywność w prowadzeniu zajęć.

 

Aby zapisać dziecko na zajęcia prosimy o wypełnienie formularza:

Formularz

Wypełnienie formularza oznacza akceptację warunków uczestnictwa w kursie i zapisanie na zajęcia. 

 

O terminie zajęć zostaniecie Państwo poinformowani w osobnej korespondencji.

 

Upoważnienie do odbioru na zajęcia

Uprzejmie prosimy o podpisanie i odesłanie, jednorazowo, skanu upowaznienia do obioru dziecka na zajęcia

 

LINK DO PDF - do pobrania i odesłania na kokosowa.wyspa@gmail.com

 

Warunki umowy

Zajęcia z j. angielskiego w przedszkolu płatne od osoby za blok zajęć.

 Kokosowa Wyspa realizuje zajęcia dodatkowe w przedszkolu według poniższych zasad:

Czas jednej lekcji wynosi 30 minut. Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu.

Rodzice/ Opiekunowie dzieci zgłoszonych na zajęcia:
- zobowiązują się do terminowego wnoszenia opłat za zajęcia z gory, tj. za wrzesien do konca sierpnia, za pazdziernik do konca wrzesnia itd. w wysokosci i na konto podane w korespondencji mailowej. 
- przyjmują do wiadomości, że brak obecności na zajęciach nie zwalnia z opłaty,
- brak płatności za zajęcia skutkuje automatycznym skreśleniem z listy uczestników.
- opłata wnoszona jest na rzecz firmy Anna Kozakiewicz Parasol City Kokosowa Wyspa, NIP: 8831626893, na numer rachunku podany mailowo

- uczestnik może wypowiedzieć umowę z zachowaniem pełnego miesięciaca  wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się zawsze w ostatnim dniu miesiąca.

 

I na koniec: zapraszamy do polubienia naszej strony na fb  i śledzenia aktualności.


Obierzmy razem kurs na przygodę:)

Pirat Matt

 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Językowa KOKOSOWA WYSPA z siedzibą we Wrocławiu. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. w prawnie uzasadnionym interesie, rozumianym jako bieżący kontakt. Dane osobowe dla celów takiego kontaktu będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji, a w celach archiwizacyjnych – przez okres trwania umowy, zgodnie z wewnętrznymi potrzebami. 

Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne.