Dodatkowe zajęcia grupowe w przedszkolu

14.09.2022 o 20:52

Kokosowa Wyspa realizuje zajęcia dodatkowe w przedszkolu - proszę o zapoznanie się z regulaminem

Kokosowa Wyspa realizuje zajęcia dodatkowe w przedszkolu według poniższych zasad:

Czas jednej lekcji wynosi 30 minut. Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu.

Rodzice/ Opiekunowie dzieci zgłoszonych na zajęcia:
- zobowiązują się do terminowego wnoszenia opłat za zajęcia z gory, tj. za wrzesien do konca sierpnia, za pazdziernik do konca wrzesnia itd. w wysokosci i na konto podane w korespondencji mailowej. 
- przyjmują do wiadomości, że brak obecności na zajęciach nie zwalnia z opłaty,
- brak płatności za zajęcia skutkuje automatycznym skreśleniem z listy uczestników.
- opłata wnoszona jest na rzecz firmy Anna Kozakiewicz Parasol City Kokosowa Wyspa, NIP: 8831626893, na numer rachunku podany mailowo

- uczestnik może wypowiedzieć umowę z zachowaniem pełnego miesięciaca  wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się zawsze w ostatnim dniu miesiąca.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zajęć zapraszamy do kontaktu
telefonicznego: 669-604-202 oraz na facebooka:
https://www.facebook.com/pirat.matt

http://www.facebook.com/kokosowa.wyspa

 

Zachęcamy do zapoznania się z prospektem: prospekt